Ünlü Düşmesi


1. İki heceli bazı kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerindeki dar ünlüler düşer: ağız / ağzı, alın / alnı, bağır / bağrım, beniz / benzi, beyin / beynimiz, boyun / boynu, böğür / böğrüm, burun / burnu, geniz / genzi, göğüs / göğsün, gönül / gönlünüz, karın / karnı, oğul / oğlu; çevir- / çevril-, devir- / devril- vb.

2. Ünlüyle başlayan ek aldıklarında vurgusuz orta hecesindeki dar ünlüsü düşen kelimelerle oluşturulan ikilemelerde ikinci kelimenin dar ünlüsü düşmez: ağız ağıza, burun buruna, koyun koyuna (yatmak), omuz omuza, devirden devire, nesilden nesile, oğuldan oğula, şehirden şehire vb.

3. İçeri, dışarı, ileri, şura, bura, ora, yukarı, aşağı gibi sözler ek aldıklarında sonlarında bulunan ünlüler düşmez: içerde değil içeride, dışardan değil dışarıdan, ilerde değil ileride, şurda değil şurada, burda değil burada, orda değil orada, yukarda değil yukarıda, aşağda değil aşağıda vb.

Diğer Konular

 • Hece Yapısı ve Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi
  Yazım Kuralı
 • Ünsüz Uyumu
  Yazım Kuralı
 • Soru Eki mı / mi / mu / mü’nün Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Küçük Ünlü Uyumu
  Yazım Kuralı
 • Büyük Ünlü Uyumu
  Yazım Kuralı
 • Bulunma Durumu Eki -da / -de / -ta / -te’nin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Uzun Ünlü
  Yazım Kuralı
 • Alıntı Kelimelerin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Ses, Harf ve Alfabe
  Yazım Kuralı
 • Deyimlerin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Noktalama ve Diğer İşaretler
  Yazım Kuralı
 • Bağlaç Olan ki'nin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Bağlaç Olan da, de'nin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Ünlü Düşmesi
  Yazım Kuralı
 • Kısaltmalar Dizini
  Yazım Kuralı