Soru Eki mı / mi / mu / mü’nün Yazılışı


 

Soru Eki mı / mi / mu / mü’nün Yazılışı

Bu ek gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumla­rına uyar: Kaldı mı? Sen de mi geldin? Olur mu? İnsanlık öldü mü?

Soru ekinden sonra gelen ekler, bu eke bitişik olarak yazılır: Verecek misin? Okuyor muyuz? Çocuk muyum? Gelecek miydi? Güler misin, ağlar mısın?

Bu ek sorudan başka görevlerde kullanıldığında da ayrı yazılır: Güzel mi güzel! Yağmur yağdı mı dışarı çıkamayız.

UYARI: Birleşik fiillerde mi soru eki iki kelimenin arasına da gelebilir: Vaz mı geçtin?

Diğer Konular

 • Noktalama İşaretleri (Açıklamalar)
  Yazım Kuralı
 • Soru Eki mı / mi / mu / mü’nün Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Küçük Ünlü Uyumu
  Yazım Kuralı
 • Kısaltmalar Dizini
  Yazım Kuralı
 • Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler
  Yazım Kuralı
 • Ünsüzlerin Nitelikleri
  Yazım Kuralı
 • Ünlülerin Nitelikleri
  Yazım Kuralı
 • ile’nin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Ünlü Daralması
  Yazım Kuralı
 • Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler
  Yazım Kuralı
 • Kısaltmalar
  Yazım Kuralı
 • Alıntı Kelimelerin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Mastarlara Gelen Eklerin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Pekiştirmeli Sözlerin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • İkilemelerin Yazılışı
  Yazım Kuralı