Ses, Harf ve Alfabe


 

Akciğerlerden gelen havanın ses yolunda oluşturduğu titreşime ses denir. Ses, dilin işlevli en küçük birimidir. Harf ise sesin yazıdaki karşılığıdır.

Bir dildeki harflerin belirli bir sıraya dizilmiş bütününe alfabe de­nir.

Türk alfabesi, Latin harfleri esas alınarak 1.XI.1928 gün ve 1353 sayılı “Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun” ile kabul edilmiştir. Bu Kanun’a göre Türk alfabe­sinde 29 harf bulunmaktadır.

Türk alfabesindeki harflerin sıra sayıları, adları, kitap ve el yazısı biçimleri ile kodları* aşağıda belirtilmiştir:

*Türk Kodlama Sistemi, ilgili kurum ve kuruluşlarla bilim adamlarının görüşleri alınarak TDK İmla Kılavuzu Çalışma Grubu tarafından 8 Ocak 2004 günü belirlenmiş ve TSE tarafından Nisan 2005/TS 13148 numaralı belge ile ölçünlü (standart) hâle getirilmiştir.

Diğer Konular

 • Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler
  Yazım Kuralı
 • Fiil Çekimi ile İlgili Yazılışlar
  Yazım Kuralı
 • Bağlaç Olan ki'nin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Bağlaç Olan da, de'nin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Ünsüzlerin Nitelikleri
  Yazım Kuralı
 • Pekiştirmeli Sözlerin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Ünlü Daralması
  Yazım Kuralı
 • Ek Fiilin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • İkilemelerin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Küçük Ünlü Uyumu
  Yazım Kuralı
 • Mastarlara Gelen Eklerin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Bulunma Durumu Eki -da / -de / -ta / -te’nin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
  Yazım Kuralı
 • Yabancı Özel Adların Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Düzeltme İşareti
  Yazım Kuralı