Mastarlara Gelen Eklerin Yazılışı


       Mastarlara Gelen Eklerin Yazılışı

-ma / -me ile biten mastarlardan sonra -a / -e, -ı / -i eklerinden biri geldiğinde araya y koruyucu ünsüzü girer: çalışma-y-a, darılma-y-ı, kalaylama-y-a, okuma-y-a; görme-y-i, gülme-y-i, sevme-y-e, silme-y-i vb.

Diğer Konular

 • Fiil Çekimi ile İlgili Yazılışlar
  Yazım Kuralı
 • Pekiştirmeli Sözlerin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • ile’nin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Noktalama ve Diğer İşaretler
  Yazım Kuralı
 • Ünsüzlerin Nitelikleri
  Yazım Kuralı
 • Ek Fiilin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Büyük Ünlü Uyumu
  Yazım Kuralı
 • Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler
  Yazım Kuralı
 • Ünsüz Uyumu
  Yazım Kuralı
 • Sayıların Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Simgeler
  Yazım Kuralı
 • Ünlü Düşmesi
  Yazım Kuralı
 • Ünlü Daralması
  Yazım Kuralı
 • Bağlaç Olan da, de'nin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Uzun Ünlü
  Yazım Kuralı