İkilemelerin Yazılışı


İkilemeler ayrı yazılır: adım adım, ağır ağır, akın akın, allak bullak, aval aval (bakmak), çeşit çeşit, derin derin, gide gide, güzel güzel, karış karış, kös kös (dinlemek), kucak kucak, şıpır şıpır, tak tak (vurmak), takım takım, tı­kır tıkır, yavaş yavaş, kırk elli (yıl), üç beş (kişi), yüz yüz elli (yıllık) vb.

      bata çıka, çoluk çocuk, düşe kalka, eciş bücüş, eğri büğrü, enine bo­yuna, eski püskü, ev bark, konu komşu, pılı pırtı, salkım saçak, sere serpe, soy sop, süklüm püklüm, yana yakıla, yarım yamalak vb.

m ile yapılmış ikilemeler de ayrı yazılır: at mat, çocuk mocuk, dolap molap, kapı mapı, kitap mitap vb.

İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır: baş başa, diz dize, el ele, göz göze, iç içe, omuz omuza, yan yana; baştan başa, daldan dala, elden ele, günden güne, içten içe, yıldan yıla; başa baş, bire bir (ölçü), dişe diş, göze göz, teke tek; ardı ardına, boşu boşuna, günü gününe, peşi peşine, ucu ucuna vb.

Diğer Konular

 • ile’nin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler
  Yazım Kuralı
 • Sayıların Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Bulunma Durumu Eki -da / -de / -ta / -te’nin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Düzeltme İşareti
  Yazım Kuralı
 • Uzun Ünlü
  Yazım Kuralı
 • Küçük Ünlü Uyumu
  Yazım Kuralı
 • Ünsüz Türemesi
  Yazım Kuralı
 • Fiil Çekimi ile İlgili Yazılışlar
  Yazım Kuralı
 • Ünlü Düşmesi
  Yazım Kuralı
 • Yabancı Özel Adların Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Alıntı Kelimelerin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Ek Fiilin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Soru Eki mı / mi / mu / mü’nün Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Kısaltmalar
  Yazım Kuralı