Fiil Çekimi ile İlgili Yazılışlar


      Fiil Çekimi ile İlgili Yazılışlar

-a / -e, -acak / -ecek, -ayım / -eyim, -alım / -elim, -an / -en vb. eklerden önce gelen ünlü veya ekin geniş ünlüsü söyleyişe bakılmaksızın a / e ile yazılır: başlaya, gelmeye; başlayacağım, gelmeyeceksin; başlayayım, geleyim; başlayalım, gelmeyelim; başlayan, gelmeyen vb.

Diğer Konular

 • Büyük Ünlü Uyumu
  Yazım Kuralı
 • Ünlü Daralması
  Yazım Kuralı
 • Alıntı Kelimelerin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Ünlülerin Nitelikleri
  Yazım Kuralı
 • Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
  Yazım Kuralı
 • Soru Eki mı / mi / mu / mü’nün Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • ile’nin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Kısaltmalar
  Yazım Kuralı
 • Fiil Çekimi ile İlgili Yazılışlar
  Yazım Kuralı
 • Kısaltmalar Dizini
  Yazım Kuralı
 • Sayıların Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler
  Yazım Kuralı
 • Ünsüzlerin Nitelikleri
  Yazım Kuralı
 • Ünsüz Türemesi
  Yazım Kuralı
 • Ek Fiilin Yazılışı
  Yazım Kuralı