Alıntı Kelimelerin Yazılışı


Alıntı kelimelerin yazılışlarıyla ilgili bazı noktalar aşa­ğıda gösterilmiştir:

1. Çift ünsüz harfle başlayan Batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına ünlü konulmadan yazılır: francala, gram, gramer, gramofon, grup, Hristiyan, kral, kredi, kritik, plan, pratik, problem, profesör, program, proje, propaganda, pro­tein, prova, psikoloji, slogan, snop, spiker, spor, staj, stil, stüdyo, trafik, tren, triptik vb.

Bu tür birkaç alıntıda, söz başında veya iki ünsüz arasında bir ünlü türemiştir. Bu ünlü söylenişte de yazılışta da gösterilir: iskar­pin, iskele, iskelet, istasyon, istatistik, kulüp vb.

2. İçinde yan yana iki veya daha fazla ünsüz bulunan Batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına ünlü konmadan yazılır: alafranga, apartman, biyografi, elektrik, gangster, kilogram, orkestra, paragraf, tel­graf vb.

3. İki ünsüzle biten Batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına ünlü konmadan yazılır: film, form, lüks, modern, natürmort, psikiyatr, seks, slayt, teyp vb.

4. Batı kökenli alıntıların içindeki ve sonundaki g ünsüzleri olduğu gibi korunur: biyografi, diyagram, dogma, magma, monografi, paragraf, program; arkeolog, demagog, diyalog, filolog, jeolog, katalog, monolog, psikolog, ürolog vb.

Ancak fotoğraf ve topoğraf kelimelerinde g’ler, ğ’ye döner.

* * *

Aşağıdaki durumlarda Batı kökenli kelimeler özgün biçimleri ile ya­zılırlar:

1. Bilim, sanat ve uzmanlık dallarında kullanılan bazı terimler: andante (müzik), cuprum (kimya), deseptyl (eczacılık), quercus, terminus technicus (teknik terim) vb.

2. Latin yazı sistemini kullanan dillerden alınma deyim ve sözler: Veni, vidi, vici (Geldim, gördüm, yendim.); conditio sine qua non (Olmazsa olmaz.); eppur si muove (Dünya her şeye rağmen dönüyor.); to be or not to be (olmak veya olmamak); l’art pour l’art (Sanat sanat içindir.); l’Etat c’est moi (Devlet benim.); traduttore traditore (Çevirmen haindir.); persona non grata (istenmeyen kişi) vb.

Mesele falan değildi öyle,

To be or not to be kendisi için;

Bir akşam uyudu;

Uyanmayıverdi. (Orhan Veli Kanık)

Diğer Konular

 • Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler
  Yazım Kuralı
 • Soru Eki mı / mi / mu / mü’nün Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Ünsüz Türemesi
  Yazım Kuralı
 • Ünsüzlerin Nitelikleri
  Yazım Kuralı
 • Fiil Çekimi ile İlgili Yazılışlar
  Yazım Kuralı
 • İkilemelerin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Küçük Ünlü Uyumu
  Yazım Kuralı
 • Sayıların Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Ünlü Daralması
  Yazım Kuralı
 • Bağlaç Olan ki'nin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Noktalama ve Diğer İşaretler
  Yazım Kuralı
 • Mastarlara Gelen Eklerin Yazılışı
  Yazım Kuralı
 • Uzun Ünlü
  Yazım Kuralı
 • Düzeltme İşareti
  Yazım Kuralı
 • Kısaltmalar
  Yazım Kuralı