Kelime Kökeni: Ürtiker - Tıp Kurdeşen


TDK Yazım kurallarımıza göre ”ürtiker” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”tıp kurdeşen” şeklinde olup anlamı ”Ciltte çeşitli sebeplerle oluşan kaşıntılı döküntü.” şeklindedir.


Kelime : ürtiker

Kökeni : Fr. urticaire

Karşılığı : tıp kurdeşen

Anlamı : Ciltte çeşitli sebeplerle oluşan kaşıntılı döküntü.

Diğer Konular

 • plüralist - 1. top. b. çoğulcu, 2. fel. çokçu
  Kelime Kökeni
 • etimoloji - köken bilimi
  Kelime Kökeni
 • enternasyonal - uluslararası
  Kelime Kökeni
 • epigrafi - yazıt bilimi
  Kelime Kökeni
 • empresyonizm - izlenimcilik
  Kelime Kökeni
 • epifit - bit. b. üst bitken
  Kelime Kökeni
 • patetik - dokunaklı
  Kelime Kökeni
 • konsorsiyum - ekon. şirketler birliği
  Kelime Kökeni
 • anakronizm - tarih yanılgısı
  Kelime Kökeni
 • prefabrik - kurma
  Kelime Kökeni
 • prolog - ön deyiş
  Kelime Kökeni
 • rekonstrüksiyon - yeniden kurma
  Kelime Kökeni
 • kreş - çocuk yuvası
  Kelime Kökeni
 • antinomi - fel. çatışkı
  Kelime Kökeni
 • cohabitation - birlikte yaşama
  Kelime Kökeni