Kelime Kökeni: Tropika - 1. Coğ. Ve Gök B. Dönence, 2. Coğ. Tropikal Kuşak


TDK Yazım kurallarımıza göre ”tropika” kelimesinin kökeni .
Karşılığı ”1. coğ. ve gök b. dönence, 2. coğ. tropikal kuşak” şeklinde olup anlamı ”1. Yerküre üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve Ekvator'un 23° 27' kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan iki çemberden her biri. 2. İki tropika arasında bulunan” şeklindedir.


Kelime : tropika

Kökeni : İt. tropica

Karşılığı : 1. coğ. ve gök b. dönence, 2. coğ. tropikal kuşak

Anlamı : 1. Yerküre üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve Ekvator'un 23° 27' kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan iki çemberden her biri. 2. İki tropika arasında bulunan

Diğer Konular

 • kombinasyon - 1. birleştirme, 2. tertip
  Kelime Kökeni
 • bodyguard - koruma
  Kelime Kökeni
 • matriarkal - top. b. anaerkil
  Kelime Kökeni
 • lokalize - sınırlandırılmış, belirlenmiş
  Kelime Kökeni
 • anketör - anketçi
  Kelime Kökeni
 • taksi - biy. göçüm
  Kelime Kökeni
 • popülasyon - 1. varlık, 2. nüfus
  Kelime Kökeni
 • projeksiyon - 1. fiz. iz düşümü, 2. sin. ve TV gösterim
  Kelime Kökeni
 • kanalize - yönlendirilmiş
  Kelime Kökeni
 • semiyotik - gösterge bilimi
  Kelime Kökeni
 • filogenez - biy. soy oluş
  Kelime Kökeni
 • monoteist - top. b. tek tanrıcı
  Kelime Kökeni
 • tire - 1. kısa çizgi, 2. uzun çizgi
  Kelime Kökeni
 • ekinoks - gök b. gün tün eşitliği
  Kelime Kökeni
 • deplase - yeri değişmiş
  Kelime Kökeni