Kelime Kökeni: Traksiyon - Fiz. Çekim


TDK Yazım kurallarımıza göre ”traksiyon” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”fiz. çekim” şeklinde olup anlamı ”Herhangi bir cismin, başka bir cismi kendine doğru çekme gücü.” şeklindedir.


Kelime : traksiyon

Kökeni : Fr. traction

Karşılığı : fiz. çekim

Anlamı : Herhangi bir cismin, başka bir cismi kendine doğru çekme gücü.

Diğer Konular

 • antipatik - sevimsiz, itici, soğuk
  Kelime Kökeni
 • marjinal - 1. aykırı, 2. mat. son birim
  Kelime Kökeni
 • outlet center - indirim merkezi
  Kelime Kökeni
 • antrenör - sp. çalıştırıcı
  Kelime Kökeni
 • milenyum - binyıl
  Kelime Kökeni
 • izomorfizm - hay. b., kim. ve mat. eş biçimlilik
  Kelime Kökeni
 • süpermarket - büyük mağaza
  Kelime Kökeni
 • amblem - belirtke
  Kelime Kökeni
 • akreditif - 1. ekon. güven yazısı, 2. ekon. kredi mektubu
  Kelime Kökeni
 • alakart - seçmeli yemek
  Kelime Kökeni
 • triloji - ed. üçleme
  Kelime Kökeni
 • orijinal - özgün
  Kelime Kökeni
 • finans - 1. para, mal, 2. mali işler
  Kelime Kökeni
 • psikanaliz - ruh. b. ruhsal çözümleme
  Kelime Kökeni
 • proleter - emekçi
  Kelime Kökeni