Kelime Kökeni: Termograf - Fiz. Sıcaklıkyayar


TDK Yazım kurallarımıza göre ”termograf” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”fiz. sıcaklıkyayar” şeklinde olup anlamı ”Bir cismin ısı değişikliklerini, yaydığı kızıl ötesi ışınları kaydeden cihaz.” şeklindedir.


Kelime : termograf

Kökeni : Fr. thermographe

Karşılığı : fiz. sıcaklıkyayar

Anlamı : Bir cismin ısı değişikliklerini, yaydığı kızıl ötesi ışınları kaydeden cihaz.

Diğer Konular

 • dikte - yazdırım
  Kelime Kökeni
 • şvester - 1. hemşire, 2. kız kardeş
  Kelime Kökeni
 • konglomera - jeol. yığışım
  Kelime Kökeni
 • poliandri - top. b. çok kocalılık
  Kelime Kökeni
 • endirekt - dolaylı
  Kelime Kökeni
 • fitocoğrafya - coğ. bitki coğrafyası
  Kelime Kökeni
 • software - yazılım
  Kelime Kökeni
 • aromaterapi - koku tedavisi
  Kelime Kökeni
 • leksikograf - sözlük bilimci
  Kelime Kökeni
 • amenajman - huk. düzenleyim
  Kelime Kökeni
 • endokrinoloji - iç salgı bilimi
  Kelime Kökeni
 • fundamentalist - top. b. kökten dinci
  Kelime Kökeni
 • septisizm - fel. kuşkuculuk
  Kelime Kökeni
 • spekülasyon - 1. tic. vurgunculuk, 2. saptırma, 3. fel. kurgu
  Kelime Kökeni
 • fermantasyon - kim. mayalanma
  Kelime Kökeni