Kelime Kökeni: Terapi - Tıp Tedavi


TDK Yazım kurallarımıza göre ”terapi” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”tıp tedavi” şeklinde olup anlamı ”Çeşitli yöntemlerle hastalığı iyi etme.” şeklindedir.


Kelime : terapi

Kökeni : Fr. thérapie

Karşılığı : tıp tedavi

Anlamı : Çeşitli yöntemlerle hastalığı iyi etme.

Diğer Konular

 • psikopati - akıl hastalığı
  Kelime Kökeni
 • patriarkal - top. b. ataerkil
  Kelime Kökeni
 • oportünizm - fırsatçılık
  Kelime Kökeni
 • akut - tıp iveğen
  Kelime Kökeni
 • sömestir - eğt. yarıyıl
  Kelime Kökeni
 • stilizasyon - biçemleme
  Kelime Kökeni
 • moralizm - fel. ahlakçılık
  Kelime Kökeni
 • gerundium - db. zarf-fiil
  Kelime Kökeni
 • montaj - sin. ve TV kurgu
  Kelime Kökeni
 • poligam - top. b. çok eşli
  Kelime Kökeni
 • peripatetizm - fel. Aristotelesçilik
  Kelime Kökeni
 • hümanizm - fel. insancıllık
  Kelime Kökeni
 • numerik - sayısal
  Kelime Kökeni
 • chat - sanal sohbet
  Kelime Kökeni
 • akrobat - cambaz
  Kelime Kökeni