Kelime Kökeni: Teori - Kuram


TDK Yazım kurallarımıza göre ”teori” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”kuram” şeklinde olup anlamı ”Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü.” şeklindedir.


Kelime : teori

Kökeni : Fr. théorie

Karşılığı : kuram

Anlamı : Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü.

Diğer Konular

 • pesimist - fel. kötümser
  Kelime Kökeni
 • katyon - kim. artın
  Kelime Kökeni
 • ide - düşünce
  Kelime Kökeni
 • valör - 1. değer, 2. geçerlik, 3. dil b. anlam
  Kelime Kökeni
 • asimetri - mat. bakışımsızlık
  Kelime Kökeni
 • hands free - dokunmasız
  Kelime Kökeni
 • sansüalizm - ruh b. duyumculuk
  Kelime Kökeni
 • eklektizm - fel. seçmecilik
  Kelime Kökeni
 • depozit - ekon. güvence akçesi
  Kelime Kökeni
 • promönat - gezinti yeri
  Kelime Kökeni
 • espas - aralık
  Kelime Kökeni
 • tümör - tıp ur
  Kelime Kökeni
 • chat - sanal sohbet
  Kelime Kökeni
 • monist - fel. tekçi
  Kelime Kökeni
 • hinterlant - 1. coğ. iç bölge, 2. arkabahçe
  Kelime Kökeni