Kelime Kökeni: Teleoloji - Erek Bilimi


TDK Yazım kurallarımıza göre ”teleoloji” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”erek bilimi” şeklinde olup anlamı ”1. Evreni ereklerle araçlar arasında bir ilişkiler dizgesi olarak gören öğreti. 2. Yalnızca insan hareketlerinin değil, tarih ve tabiat olaylarının ve bütünün olduğu gibi tek tek olayların da ereklerle belirlenmiş ve yönetilmiş olduğunu kabu” şeklindedir.


Kelime : teleoloji

Kökeni : Fr. téléologie

Karşılığı : erek bilimi

Anlamı : 1. Evreni ereklerle araçlar arasında bir ilişkiler dizgesi olarak gören öğreti. 2. Yalnızca insan hareketlerinin değil, tarih ve tabiat olaylarının ve bütünün olduğu gibi tek tek olayların da ereklerle belirlenmiş ve yönetilmiş olduğunu kabu

Diğer Konular

 • dolikosefal - anat. uzun kafalı
  Kelime Kökeni
 • ornitolog - kuş bilimci
  Kelime Kökeni
 • paralelizm - fel. koşutçuluk
  Kelime Kökeni
 • start - sp. çıkış, başlama
  Kelime Kökeni
 • objektivizm - fel. nesnelcilik
  Kelime Kökeni
 • otomasyon - özişler
  Kelime Kökeni
 • patchwork - kırkyama
  Kelime Kökeni
 • abstraksiyon - fel. soyutlama
  Kelime Kökeni
 • periton - anat. karın zarı
  Kelime Kökeni
 • orojeni - jeol. dağ oluşu
  Kelime Kökeni
 • modernizasyon - çağdaşlaşma
  Kelime Kökeni
 • off-shore - ekon. kıyı bankacılığı
  Kelime Kökeni
 • endüstriyel - sınai
  Kelime Kökeni
 • glasyolog - buzul bilimci
  Kelime Kökeni
 • antropoloji - insan bilimi
  Kelime Kökeni