Kelime Kökeni: Sürrealizm - Gerçeküstücülük


TDK Yazım kurallarımıza göre ”sürrealizm” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”gerçeküstücülük” şeklinde olup anlamı ”Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı.” şeklindedir.


Kelime : sürrealizm

Kökeni : Fr. surréalisme

Karşılığı : gerçeküstücülük

Anlamı : Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı.

Diğer Konular

 • sürnatüralist - doğaüstücü
  Kelime Kökeni
 • natürizm - fel. doğacılık
  Kelime Kökeni
 • kibernetik - güdüm bilimi
  Kelime Kökeni
 • pozisyon - 1. konum, 2. durum
  Kelime Kökeni
 • market maker - ekon. piyasa kurucu
  Kelime Kökeni
 • nativizm - ruh b. doğuştancılık
  Kelime Kökeni
 • spiritüalizm - fel. tinselcilik
  Kelime Kökeni
 • roaming - dolaşım ortaklığı
  Kelime Kökeni
 • tüberküloz - tıp verem
  Kelime Kökeni
 • arkeolojik - kazı bilimsel
  Kelime Kökeni
 • agresif - saldırgan
  Kelime Kökeni
 • tersane - gemilik
  Kelime Kökeni
 • endoskopik - iç görümlü
  Kelime Kökeni
 • flora - bit. b. bitki örtüsü
  Kelime Kökeni
 • eliminasyon - eleme
  Kelime Kökeni