Kelime Kökeni: Süje - 1. Konu, 2. Db. Özne


TDK Yazım kurallarımıza göre ”süje” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”1. konu, 2. db. özne” şeklinde olup anlamı ”1. Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum. 2. Bir cümlede bildirilen işi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey.” şeklindedir.


Kelime : süje

Kökeni : Fr. sujet

Karşılığı : 1. konu, 2. db. özne

Anlamı : 1. Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum. 2. Bir cümlede bildirilen işi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey.

Diğer Konular

 • kozmos - gök b. evren
  Kelime Kökeni
 • trend - eğilim
  Kelime Kökeni
 • kolorimetri - fiz. renk ölçme
  Kelime Kökeni
 • idea - düşünce
  Kelime Kökeni
 • plasman - ekon. yatırım
  Kelime Kökeni
 • eleman - öge
  Kelime Kökeni
 • filigran - suyolu
  Kelime Kökeni
 • bankiz - coğ. buzla
  Kelime Kökeni
 • partner - 1. eş, 2. ortak
  Kelime Kökeni
 • paleontoloji - taşıl bilimi
  Kelime Kökeni
 • otojestiyon - öz yönetim
  Kelime Kökeni
 • teenage - ergenlik
  Kelime Kökeni
 • vizyon - 1. sin. ve TV gösterim, 2 ileri görüş, 3. ülkü, 4. görünüm, 5. sağgörü
  Kelime Kökeni
 • start - sp. çıkış, başlama
  Kelime Kökeni
 • kronoloji - 1. zaman bilimi, 2. zaman dizini
  Kelime Kökeni