Kelime Kökeni: Sübvansiyon - Ekon. Destekleme


TDK Yazım kurallarımıza göre ”sübvansiyon” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”ekon. destekleme” şeklinde olup anlamı ”Devletçe yapılan para yardımı.” şeklindedir.


Kelime : sübvansiyon

Kökeni : Fr. subvention

Karşılığı : ekon. destekleme

Anlamı : Devletçe yapılan para yardımı.

Diğer Konular

 • kornea - anat. saydam tabaka
  Kelime Kökeni
 • likidasyon - tic. tasfiye
  Kelime Kökeni
 • kolorimetre - fiz. renkölçer
  Kelime Kökeni
 • modifikasyon - biy. değişke
  Kelime Kökeni
 • reorganizasyon - yeniden düzenleme
  Kelime Kökeni
 • ergonomik - 1. kullanışlı, 2. elverişli
  Kelime Kökeni
 • regülasyon - 1. ayarlama, 2. düzenleme
  Kelime Kökeni
 • narkotik - uyuşturucu
  Kelime Kökeni
 • bandrol - denetim pulu
  Kelime Kökeni
 • oportünist - fırsatçı
  Kelime Kökeni
 • reaktif - kim. ayıraç
  Kelime Kökeni
 • septik - fel. kuşkucu
  Kelime Kökeni
 • monitör - fiz. ve tek. göstergeç
  Kelime Kökeni
 • jeolog - yer bilimci
  Kelime Kökeni
 • ajanda - andaç
  Kelime Kökeni