Kelime Kökeni: Stres - Ruhsal Gerilim


TDK Yazım kurallarımıza göre ”stres” kelimesinin kökeni İngilizcedir.
Karşılığı ”ruhsal gerilim” şeklinde olup anlamı ”Ameliyat şoku, soğuk, coşku vb. etkenlerin organizmada oluşturduğu bozuklukların tümü.” şeklindedir.


Kelime : stres

Kökeni : İng. stress

Karşılığı : ruhsal gerilim

Anlamı : Ameliyat şoku, soğuk, coşku vb. etkenlerin organizmada oluşturduğu bozuklukların tümü.

Diğer Konular

 • epifit - bit. b. üst bitken
  Kelime Kökeni
 • eklektik - fel. seçmeci
  Kelime Kökeni
 • rölativite - fel. görelik
  Kelime Kökeni
 • detay - ayrıntı
  Kelime Kökeni
 • bloke - kullanılması önlenmiş, el konulmuş
  Kelime Kökeni
 • spekülatör - tic. vurguncu
  Kelime Kökeni
 • metodik - 1. yöntemli, 2. düzenli
  Kelime Kökeni
 • market maker - ekon. piyasa kurucu
  Kelime Kökeni
 • taç - sp. yan
  Kelime Kökeni
 • etnografya - budun betimi
  Kelime Kökeni
 • dumping - ekon. düşürüm
  Kelime Kökeni
 • strüktüralizm - yapısalcılık
  Kelime Kökeni
 • megapol - büyükşehir
  Kelime Kökeni
 • metafizik - fel. doğa ötesi
  Kelime Kökeni
 • antropolog - insan bilimci
  Kelime Kökeni