Kelime Kökeni: Stratejik - 1. Izlemsel, 2. Önemli


TDK Yazım kurallarımıza göre ”stratejik” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”1. izlemsel, 2. önemli” şeklinde olup anlamı ”1. İzlem ile ilgili. 2. Politik, ekonomik, psikolojik ve askerî açıdan önemi olan.” şeklindedir.


Kelime : stratejik

Kökeni : Fr. stratégique

Karşılığı : 1. izlemsel, 2. önemli

Anlamı : 1. İzlem ile ilgili. 2. Politik, ekonomik, psikolojik ve askerî açıdan önemi olan.

Diğer Konular

 • vibrasyon - fiz. titreşim
  Kelime Kökeni
 • telekomünikasyon - uz iletişim
  Kelime Kökeni
 • prolog - ön deyiş
  Kelime Kökeni
 • jet ski - su kızağı
  Kelime Kökeni
 • endoskopik - iç görümlü
  Kelime Kökeni
 • onomatope - db. yansıma
  Kelime Kökeni
 • lökosit - anat. akyuvar
  Kelime Kökeni
 • amniyon - anat. döl kesesi
  Kelime Kökeni
 • dribbling - sp. top sürme
  Kelime Kökeni
 • ontogenez - biy. birey oluş
  Kelime Kökeni
 • mukoza - anat. sümük doku
  Kelime Kökeni
 • koordine - eş güdümlü
  Kelime Kökeni
 • plaza - iş merkezi
  Kelime Kökeni
 • ütopik - hayalî
  Kelime Kökeni
 • dublaj - sin. ve TV seslendirme
  Kelime Kökeni