Kelime Kökeni: Stilistik - Anlatım Bilimi


TDK Yazım kurallarımıza göre ”stilistik” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”anlatım bilimi” şeklinde olup anlamı ”Üslup yöntemlerini ve türlerini inceleyen edebî araştırma ve dil bilimi dalı.” şeklindedir.


Kelime : stilistik

Kökeni : Fr. stylistique

Karşılığı : anlatım bilimi

Anlamı : Üslup yöntemlerini ve türlerini inceleyen edebî araştırma ve dil bilimi dalı.

Diğer Konular

 • absürt - saçma
  Kelime Kökeni
 • leksikoloji - sözlük bilimi
  Kelime Kökeni
 • fitocoğrafya - coğ. bitki coğrafyası
  Kelime Kökeni
 • aktüel - 1. güncel, 2. fel. edimsel
  Kelime Kökeni
 • aforoz - toplum dışılama
  Kelime Kökeni
 • boarding card - uçuş kartı
  Kelime Kökeni
 • rölativizm - fel. görecelik
  Kelime Kökeni
 • konson - db. ünsüz
  Kelime Kökeni
 • mentor - yönder
  Kelime Kökeni
 • nimbus - meteor. kara bulut
  Kelime Kökeni
 • intranet - yerel ağ
  Kelime Kökeni
 • hijyenik - 1. sağlıklı, 2. temiz
  Kelime Kökeni
 • proletarya - emekçi sınıfı
  Kelime Kökeni
 • pusula - yön belirteci
  Kelime Kökeni
 • dejenere - 1. soysuz, 2. yoz, 3. fiz. ve kim. bozulmuş, 4. fiz. ve kim. bozunmuş
  Kelime Kökeni