Kelime Kökeni: Spot - 1. Tanıtımcık, 2. Ekon. Peşin, 3. Işıntı


TDK Yazım kurallarımıza göre ”spot” kelimesinin kökeni İngilizcedir.
Karşılığı ”1. tanıtımcık, 2. ekon. peşin, 3. ışıntı” şeklinde olup anlamı ”1. Kısa, çarpıcı, akılda kalıcı tanıtım sözü. 2. Toptancıdan bir malı çok miktarda veresiye aldıktan sonra piyasada değerinden daha aşağıya peşin olarak satma. 3. Belli bir alana verilen çok güçlü ışık.” şeklindedir.


Kelime : spot

Kökeni : İng. spot

Karşılığı : 1. tanıtımcık, 2. ekon. peşin, 3. ışıntı

Anlamı : 1. Kısa, çarpıcı, akılda kalıcı tanıtım sözü. 2. Toptancıdan bir malı çok miktarda veresiye aldıktan sonra piyasada değerinden daha aşağıya peşin olarak satma. 3. Belli bir alana verilen çok güçlü ışık.

Diğer Konular

 • konvertibl - ekon. çevrilgen
  Kelime Kökeni
 • ablatif - db. çıkma durumu
  Kelime Kökeni
 • megastore - büyük mağaza
  Kelime Kökeni
 • terör - yıldırı
  Kelime Kökeni
 • tirbuşon - burgu
  Kelime Kökeni
 • metodoloji - yöntem bilimi
  Kelime Kökeni
 • kaos - kargaşa
  Kelime Kökeni
 • mortgage - tic. tutulu satış > tutsat
  Kelime Kökeni
 • saprofit - biy. çürükçül
  Kelime Kökeni
 • konsinye - satasıya
  Kelime Kökeni
 • kartograf - coğ. haritacı
  Kelime Kökeni
 • ozokerit - jeol. yer mumu
  Kelime Kökeni
 • paralelizm - fel. koşutçuluk
  Kelime Kökeni
 • metrdotel - şef garson
  Kelime Kökeni
 • brifing - bilgilendirme
  Kelime Kökeni