Kelime Kökeni: Spontane - 1. Anlık, 2. Fiz. Kendiliğinden


TDK Yazım kurallarımıza göre ”spontane” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”1. anlık, 2. fiz. kendiliğinden” şeklinde olup anlamı ”1. Bir anda oluşan, gelişen. 2. İradesiz olarak gerçekleşen (hareket).” şeklindedir.


Kelime : spontane

Kökeni : Fr. spontané

Karşılığı : 1. anlık, 2. fiz. kendiliğinden

Anlamı : 1. Bir anda oluşan, gelişen. 2. İradesiz olarak gerçekleşen (hareket).

Diğer Konular

 • emperyalizm - yayılmacılık, yayılımcılık
  Kelime Kökeni
 • trade center - ticaret merkezi
  Kelime Kökeni
 • aberasyon - gök b. ve ruh b.sapınç
  Kelime Kökeni
 • filoloji - dil bilimi
  Kelime Kökeni
 • lojik - fel. mantık
  Kelime Kökeni
 • asistan - 1. yardımcı, 2. araştırma görevlisi
  Kelime Kökeni
 • pedofil - sübyancı
  Kelime Kökeni
 • glokom - tıp karasu
  Kelime Kökeni
 • plüralizm - 1. top. b. çoğulculuk, 2. fel. çokçuluk
  Kelime Kökeni
 • lepra - tıp cüzzam
  Kelime Kökeni
 • depar - sp. çıkış
  Kelime Kökeni
 • sitoloji - hücre bilimi
  Kelime Kökeni
 • nihilist - fel. yokçu
  Kelime Kökeni
 • nickname - takma ad
  Kelime Kökeni
 • ütopist - hayalci
  Kelime Kökeni