Kelime Kökeni: Spesiyal - Özel


TDK Yazım kurallarımıza göre ”spesiyal” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”özel” şeklinde olup anlamı ”1. Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan. 2. Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan.” şeklindedir.


Kelime : spesiyal

Kökeni : Fr. spécial

Karşılığı : özel

Anlamı : 1. Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan. 2. Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan.

Diğer Konular

 • ornitolog - kuş bilimci
  Kelime Kökeni
 • mantalite - anlayış
  Kelime Kökeni
 • odyovizüel - görsel-işitsel
  Kelime Kökeni
 • vakum - fiz. basıncı düşürülmüş
  Kelime Kökeni
 • nötralizasyon - fiz. ve kim. yansızlaştırma
  Kelime Kökeni
 • mortgage - tic. tutulu satış > tutsat
  Kelime Kökeni
 • ipotek - tic. tutu
  Kelime Kökeni
 • propaganda - yaymaca
  Kelime Kökeni
 • homojen - bağdaşık
  Kelime Kökeni
 • endüstriyalizm - sanayicilik
  Kelime Kökeni
 • konseptüalizm - fel. kavramcılık
  Kelime Kökeni
 • limitet - sınırlı
  Kelime Kökeni
 • ombudsman - huk. kamu denetçisi
  Kelime Kökeni
 • chat - sanal sohbet
  Kelime Kökeni
 • coffee shop - kahveevi
  Kelime Kökeni