Kelime Kökeni: Şovmen - Gösteri Adamı


TDK Yazım kurallarımıza göre ”şovmen” kelimesinin kökeni İngilizcedir.
Karşılığı ”gösteri adamı” şeklinde olup anlamı ”Şov yapan kimse, gösterici.” şeklindedir.


Kelime : şovmen

Kökeni : İng. showman

Karşılığı : gösteri adamı

Anlamı : Şov yapan kimse, gösterici.

Diğer Konular

 • psişik - ruh b. ruhsal
  Kelime Kökeni
 • teleskop - gök b. gözlemci, ırakgörür
  Kelime Kökeni
 • anarşik - kargaşalı
  Kelime Kökeni
 • adaptör - uyarlayıcı
  Kelime Kökeni
 • meteoroloji - hava bilgisi
  Kelime Kökeni
 • spontane - 1. anlık, 2. fiz. kendiliğinden
  Kelime Kökeni
 • difüzyon - fiz. geçişme
  Kelime Kökeni
 • travers - tabanlık
  Kelime Kökeni
 • tabildot - seçmesiz yemek
  Kelime Kökeni
 • retrospektif - dünden bugüne
  Kelime Kökeni
 • aferist - dalavereci
  Kelime Kökeni
 • sempatik - sıcakkanlı
  Kelime Kökeni
 • termograf - fiz. sıcaklıkyayar
  Kelime Kökeni
 • motive - isteklendirilmiş, güdülenmiş
  Kelime Kökeni
 • rant - ekon. getirim
  Kelime Kökeni