Kelime Kökeni: Sofizm - Fel. Bilgicilik


TDK Yazım kurallarımıza göre ”sofizm” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”fel. bilgicilik” şeklinde olup anlamı ”Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı.” şeklindedir.


Kelime : sofizm

Kökeni : Fr. sophisme

Karşılığı : fel. bilgicilik

Anlamı : Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı.

Diğer Konular

 • sekülarizm - fel. dünyacılık
  Kelime Kökeni
 • anarşik - kargaşalı
  Kelime Kökeni
 • oryantasyon - 1. yönlendirme, 2. uyumlanma , 3. eğitme
  Kelime Kökeni
 • optimum - uygun değer
  Kelime Kökeni
 • stres - ruhsal gerilim
  Kelime Kökeni
 • rant - ekon. getirim
  Kelime Kökeni
 • handout - el notu
  Kelime Kökeni
 • dinamizm - fel. devimselcilik
  Kelime Kökeni
 • difüzyon - fiz. geçişme
  Kelime Kökeni
 • eurobond - ekon. avrovil
  Kelime Kökeni
 • timing - zamanlama
  Kelime Kökeni
 • teorik - kuramsal
  Kelime Kökeni
 • betoniyer - betonkarar
  Kelime Kökeni
 • fast food - hazır yemek
  Kelime Kökeni
 • irrasyonalizm - fel. us dışıcılık
  Kelime Kökeni