Kelime Kökeni: Slip - Tic. Ödeme Belgesi


TDK Yazım kurallarımıza göre ”slip” kelimesinin kökeni İngilizcedir.
Karşılığı ”tic. ödeme belgesi” şeklinde olup anlamı ”Kredi kartı ile satın alınan mal veya hizmet karşılığında bankanın yetki verdiği iş yeri tarafından düzenlenen, satın alanca imzalanan, ödeme taahhüdünü gösteren belge.” şeklindedir.


Kelime : slip

Kökeni : İng. slip

Karşılığı : tic. ödeme belgesi

Anlamı : Kredi kartı ile satın alınan mal veya hizmet karşılığında bankanın yetki verdiği iş yeri tarafından düzenlenen, satın alanca imzalanan, ödeme taahhüdünü gösteren belge.

Diğer Konular

 • egzomorfizm - jeol. dış başkalaşım
  Kelime Kökeni
 • neolojizm - db. türenti
  Kelime Kökeni
 • center - merkez
  Kelime Kökeni
 • prezantasyon - tanıtma
  Kelime Kökeni
 • sentaktik - db. söz dizimsel
  Kelime Kökeni
 • aut - sp. dış
  Kelime Kökeni
 • ipotek - tic. tutu
  Kelime Kökeni
 • sitoloji - hücre bilimi
  Kelime Kökeni
 • metropol - ana kent
  Kelime Kökeni
 • arşiv - belgelik
  Kelime Kökeni
 • peripatetizm - fel. Aristotelesçilik
  Kelime Kökeni
 • kompetitif - rekabetçi
  Kelime Kökeni
 • rölativist - fel. göreci
  Kelime Kökeni
 • network - bilgisayar ağı
  Kelime Kökeni
 • gurme - tatbilir
  Kelime Kökeni