Kelime Kökeni: Sentaks - Db. Söz Dizimi


TDK Yazım kurallarımıza göre ”sentaks” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”db. söz dizimi” şeklinde olup anlamı ”Bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen ve sınıflamalar yapan dil bilgisi kolu.” şeklindedir.


Kelime : sentaks

Kökeni : Fr. syntaxe

Karşılığı : db. söz dizimi

Anlamı : Bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen ve sınıflamalar yapan dil bilgisi kolu.

Diğer Konular

 • depozit - ekon. güvence akçesi
  Kelime Kökeni
 • ütopik - hayalî
  Kelime Kökeni
 • ekü - avro
  Kelime Kökeni
 • istatistik - 1. sayımlama, 2. sayım bilimi
  Kelime Kökeni
 • sendrom - 1. tıp belirge, 2. sıkıntı
  Kelime Kökeni
 • restorasyon - mim. yenileme
  Kelime Kökeni
 • endokrinoloji - iç salgı bilimi
  Kelime Kökeni
 • telekomünikasyon - uz iletişim
  Kelime Kökeni
 • sekülarizm - fel. dünyacılık
  Kelime Kökeni
 • kanseroloji - kanser bilimi
  Kelime Kökeni
 • ideal - fel. ülkü
  Kelime Kökeni
 • kolonyalist - sömürgeci
  Kelime Kökeni
 • liberasyon - ekon. serbestlik
  Kelime Kökeni
 • kramp - tıp kasınç
  Kelime Kökeni
 • ornitoloji - kuş bilimi
  Kelime Kökeni