Kelime Kökeni: Sekunder - Ikincil


TDK Yazım kurallarımıza göre ”sekunder” kelimesinin kökeni Almancadır.
Karşılığı ”ikincil” şeklinde olup anlamı ”Sırada önem bakımından ikinci derecede olan.” şeklindedir.


Kelime : sekunder

Kökeni : Alm. sekundär

Karşılığı : ikincil

Anlamı : Sırada önem bakımından ikinci derecede olan.

Diğer Konular

 • enerji - fiz. erke
  Kelime Kökeni
 • abuli - ruh b. irade yitimi
  Kelime Kökeni
 • narsist - ruh b. özsever
  Kelime Kökeni
 • astroloji - gök. b. yıldız falcılığı
  Kelime Kökeni
 • idealist - ülkücü
  Kelime Kökeni
 • antidumping - tic. karşı düşürüm
  Kelime Kökeni
 • fütürizm - gelecekçilik
  Kelime Kökeni
 • natürizm - fel. doğacılık
  Kelime Kökeni
 • rating - değerlendirme
  Kelime Kökeni
 • ezoterik - fel. içrek
  Kelime Kökeni
 • ateist - fel. tanrıtanımaz
  Kelime Kökeni
 • koordinasyon - eş güdüm
  Kelime Kökeni
 • kuintet - müz. beşli
  Kelime Kökeni
 • radikalizm - fel. ve top. b. köktencilik
  Kelime Kökeni
 • eskort - koruma aracı
  Kelime Kökeni