Kelime Kökeni: Sansüalizm - Ruh B. Duyumculuk


TDK Yazım kurallarımıza göre ”sansüalizm” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”ruh b. duyumculuk” şeklinde olup anlamı ”Her bilginin temelinde duyumların bulunduğu ileri sürülen öğretilerin genel adı.” şeklindedir.


Kelime : sansüalizm

Kökeni : Fr. sensualisme

Karşılığı : ruh b. duyumculuk

Anlamı : Her bilginin temelinde duyumların bulunduğu ileri sürülen öğretilerin genel adı.

Diğer Konular

 • workout - alıştırma
  Kelime Kökeni
 • rezonans - fiz. titreşim
  Kelime Kökeni
 • opsiyon - 1. bekletme süresi, 2. ekon. ek gün, 3. tic. ek süre
  Kelime Kökeni
 • materyalizm - fel. maddecilik
  Kelime Kökeni
 • nimbus - meteor. kara bulut
  Kelime Kökeni
 • agresif - saldırgan
  Kelime Kökeni
 • idiopati - tıp kapan duygu
  Kelime Kökeni
 • trio - müz. üçlü
  Kelime Kökeni
 • e-mail - elektronik posta
  Kelime Kökeni
 • homojen - bağdaşık
  Kelime Kökeni
 • check-in - giriş işlemi
  Kelime Kökeni
 • problematik - sorunsal
  Kelime Kökeni
 • flashback - geriye dönüş
  Kelime Kökeni
 • fonoloji - ses bilimi
  Kelime Kökeni
 • spesiyalite - özellik
  Kelime Kökeni