Kelime Kökeni: Salamanje - Yemek Odası


TDK Yazım kurallarımıza göre ”salamanje” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”yemek odası” şeklinde olup anlamı ”Yemek yenilen oda.” şeklindedir.


Kelime : salamanje

Kökeni : Fr. salle à manger

Karşılığı : yemek odası

Anlamı : Yemek yenilen oda.

Diğer Konular

 • sismolog - deprem bilimci
  Kelime Kökeni
 • modüler - parçalı
  Kelime Kökeni
 • glokom - tıp karasu
  Kelime Kökeni
 • rölatif - fel. göreceli
  Kelime Kökeni
 • exhibition - sergi
  Kelime Kökeni
 • epistemoloji - bilgi kuramı
  Kelime Kökeni
 • euro - avro
  Kelime Kökeni
 • aforizma - özdeyiş
  Kelime Kökeni
 • monizm - fel. tekçilik
  Kelime Kökeni
 • rating - değerlendirme
  Kelime Kökeni
 • mezosfer - gök b. orta yuvar
  Kelime Kökeni
 • konjonktür - geçerli durum
  Kelime Kökeni
 • kantite - nicelik
  Kelime Kökeni
 • histolog - doku bilimci
  Kelime Kökeni
 • egoizm - bencillik
  Kelime Kökeni