Kelime Kökeni: Ritüel - Ayin


TDK Yazım kurallarımıza göre ”ritüel” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”ayin” şeklinde olup anlamı ”Dinî tören.” şeklindedir.


Kelime : ritüel

Kökeni : Fr. rituel

Karşılığı : ayin

Anlamı : Dinî tören.

Diğer Konular

 • periyodik - süreli
  Kelime Kökeni
 • orijinalite - özgünlük
  Kelime Kökeni
 • formalist - 1. biçimci, 2. bürokrat
  Kelime Kökeni
 • arma - ongun
  Kelime Kökeni
 • alivre - ekon. önceden satış
  Kelime Kökeni
 • jakobenizm - tepeden inmecilik
  Kelime Kökeni
 • promosyon - özendirme
  Kelime Kökeni
 • obje - fel. nesne
  Kelime Kökeni
 • şoför - sürücü
  Kelime Kökeni
 • rotasyon - yer değiştirme
  Kelime Kökeni
 • enstrümantalizm - fel. araççılık
  Kelime Kökeni
 • epifit - bit. b. üst bitken
  Kelime Kökeni
 • afoni - tıp ses yitimi
  Kelime Kökeni
 • kronoloji - 1. zaman bilimi, 2. zaman dizini
  Kelime Kökeni
 • mikrokredi - ekon. işçelik
  Kelime Kökeni