Kelime Kökeni: Rezonans - Fiz. Titreşim


TDK Yazım kurallarımıza göre ”rezonans” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”fiz. titreşim” şeklinde olup anlamı ”Küçük ve hızlı salınım.” şeklindedir.


Kelime : rezonans

Kökeni : Fr. résonance

Karşılığı : fiz. titreşim

Anlamı : Küçük ve hızlı salınım.

Diğer Konular

 • sertifikasyon - onaylama
  Kelime Kökeni
 • individüalist - fel. ve top. b. bireyci
  Kelime Kökeni
 • akuzatif - db. belirtme durumu
  Kelime Kökeni
 • sperm - fizy. meni
  Kelime Kökeni
 • kreditör - krediaçan
  Kelime Kökeni
 • süje - 1. konu, 2. db. özne
  Kelime Kökeni
 • jenerasyon - top. b. kuşak
  Kelime Kökeni
 • malarya - tıp sıtma
  Kelime Kökeni
 • dedektör - algılayıcı
  Kelime Kökeni
 • efor - çaba, güç
  Kelime Kökeni
 • poliandri - top. b. çok kocalılık
  Kelime Kökeni
 • plevra - anat. akciğer zarı
  Kelime Kökeni
 • amfibi - 1. biy. iki yaşamlılar, 2. yüzergezer
  Kelime Kökeni
 • kuintet - müz. beşli
  Kelime Kökeni
 • new wave - yeni dalga
  Kelime Kökeni