Kelime Kökeni: Rezidans - Saray Konut


TDK Yazım kurallarımıza göre ”rezidans” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”saray konut” şeklinde olup anlamı ”Kendine ait güvenliği bulunan, içinde yaşayanlara özel hizmetler sunulan, her türlü ihtiyacın karşılandığı özel konut.” şeklindedir.


Kelime : rezidans

Kökeni : Fr. résidence

Karşılığı : saray konut

Anlamı : Kendine ait güvenliği bulunan, içinde yaşayanlara özel hizmetler sunulan, her türlü ihtiyacın karşılandığı özel konut.

Diğer Konular

 • depresyon - 1. ruh b. bunalım, 2. ekon. çöküntü
  Kelime Kökeni
 • katedral - din b. başkilise
  Kelime Kökeni
 • tenis - sp. alan topu
  Kelime Kökeni
 • şimiotaksi - biy. kimya göçümü
  Kelime Kökeni
 • outlet center - indirim merkezi
  Kelime Kökeni
 • aberasyon - gök b. ve ruh b.sapınç
  Kelime Kökeni
 • dermatolog - tıp cildiyeci
  Kelime Kökeni
 • ürtiker - tıp kurdeşen
  Kelime Kökeni
 • termostat - fiz. ısıdenetir
  Kelime Kökeni
 • stilistik - anlatım bilimi
  Kelime Kökeni
 • dikotomi - biy. ikileşim
  Kelime Kökeni
 • rantabilite - ekon. verimlilik
  Kelime Kökeni
 • demografi - nüfus bilimi
  Kelime Kökeni
 • agreman - uygunluk
  Kelime Kökeni
 • politeizm - top. b. çok tanrıcılık
  Kelime Kökeni