Kelime Kökeni: Revalüasyon - Ekon. Değer Katma


TDK Yazım kurallarımıza göre ”revalüasyon” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”ekon. değer katma” şeklinde olup anlamı ”Bir paranın değerini altına ve dövize göre yeniden ayarlama.” şeklindedir.


Kelime : revalüasyon

Kökeni : Fr. révaluation

Karşılığı : ekon. değer katma

Anlamı : Bir paranın değerini altına ve dövize göre yeniden ayarlama.

Diğer Konular

 • anarşizm - kargaşacılık
  Kelime Kökeni
 • demoralize - morali bozulmuş
  Kelime Kökeni
 • alivre - ekon. önceden satış
  Kelime Kökeni
 • hedonist - ekon. ve fel. hazcı
  Kelime Kökeni
 • oryantasyon - 1. yönlendirme, 2. uyumlanma , 3. eğitme
  Kelime Kökeni
 • fatalist - fel. yazgıcı
  Kelime Kökeni
 • antipatik - sevimsiz, itici, soğuk
  Kelime Kökeni
 • konformizm - top. b. uymacılık
  Kelime Kökeni
 • malarya - tıp sıtma
  Kelime Kökeni
 • penaltı - sp. ceza atışı
  Kelime Kökeni
 • semantik - 1. anlam bilimi, 2. anlam bilimsel
  Kelime Kökeni
 • glasnost - açıklık politikası
  Kelime Kökeni
 • menajer - yönetici
  Kelime Kökeni
 • paleontoloji - taşıl bilimi
  Kelime Kökeni
 • katabolizma - biy. yadımlama
  Kelime Kökeni