Kelime Kökeni: Repertuvar - 1. Müz. Dağarcık, 2. Birikim


TDK Yazım kurallarımıza göre ”repertuvar” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”1. müz. dağarcık, 2. birikim” şeklinde olup anlamı ”1. Bir müzik topluluğunun veya sanatçının hazırlamış olduğu parçalar. 2. Bilim veya sanat alanında sahip olunan bilgi.” şeklindedir.


Kelime : repertuvar

Kökeni : Fr. répertoire

Karşılığı : 1. müz. dağarcık, 2. birikim

Anlamı : 1. Bir müzik topluluğunun veya sanatçının hazırlamış olduğu parçalar. 2. Bilim veya sanat alanında sahip olunan bilgi.

Diğer Konular

 • rekonstrüksiyon - yeniden kurma
  Kelime Kökeni
 • desimal - mat. ondalık sistem
  Kelime Kökeni
 • timing - zamanlama
  Kelime Kökeni
 • depresyon - 1. ruh b. bunalım, 2. ekon. çöküntü
  Kelime Kökeni
 • amniyon - anat. döl kesesi
  Kelime Kökeni
 • fenomenizm - fel. görüngücülük
  Kelime Kökeni
 • kaos - kargaşa
  Kelime Kökeni
 • metodoloji - yöntem bilimi
  Kelime Kökeni
 • paratoner - yıldırımsavar
  Kelime Kökeni
 • orojeni - jeol. dağ oluşu
  Kelime Kökeni
 • konsolidasyon - ekon. süreletme
  Kelime Kökeni
 • kortej - alay
  Kelime Kökeni
 • pedofili - sübyancılık
  Kelime Kökeni
 • tiraj - baskı sayısı
  Kelime Kökeni
 • likit - 1. fiz. sıvı, 2. ekon. nakit
  Kelime Kökeni