Kelime Kökeni: Reorganizasyon - Yeniden Düzenleme


TDK Yazım kurallarımıza göre ”reorganizasyon” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”yeniden düzenleme” şeklinde olup anlamı ”Yeniden düzen verme.” şeklindedir.


Kelime : reorganizasyon

Kökeni : Fr. réorganisation

Karşılığı : yeniden düzenleme

Anlamı : Yeniden düzen verme.

Diğer Konular

 • izoterm - coğ. eş sıcak
  Kelime Kökeni
 • prolog - ön deyiş
  Kelime Kökeni
 • bibliyografya - kaynakça
  Kelime Kökeni
 • eritrosit - anat. alyuvar
  Kelime Kökeni
 • profil - 1. yan, 2. mat. yanay
  Kelime Kökeni
 • immoralizm - fel. töretanımazlık
  Kelime Kökeni
 • kuvöz - yaşanak
  Kelime Kökeni
 • adenit - tıp ak kan yangısı
  Kelime Kökeni
 • providansiyalizm - fel. kayracılık
  Kelime Kökeni
 • analjezik - tıp ağrı kesici
  Kelime Kökeni
 • management - işletme, işletmecilik, yönetim, yöneticilik
  Kelime Kökeni
 • enerji - fiz. erke
  Kelime Kökeni
 • data - veri
  Kelime Kökeni
 • background - 1. arka plan, 2. art alan
  Kelime Kökeni
 • kuintet - müz. beşli
  Kelime Kökeni