Kelime Kökeni: Rektum - Anat. Göden


TDK Yazım kurallarımıza göre ”rektum” kelimesinin kökeni Latincedendir.
Karşılığı ”anat. göden” şeklinde olup anlamı ”Kalın bağırsağın son bölümü.” şeklindedir.


Kelime : rektum

Kökeni : Lat.

Karşılığı : anat. göden

Anlamı : Kalın bağırsağın son bölümü.

Diğer Konular

 • koledok - anat. öd kanalı
  Kelime Kökeni
 • peripatetizm - fel. Aristotelesçilik
  Kelime Kökeni
 • operatör - 1. cerrah, 2. bl. işletmen
  Kelime Kökeni
 • ekran - sin. ve TV görüntülük
  Kelime Kökeni
 • virman - tic. para aktarımı
  Kelime Kökeni
 • argüman - kanıt
  Kelime Kökeni
 • etimolojik - köken bilimsel
  Kelime Kökeni
 • troyka - üçlü
  Kelime Kökeni
 • problematik - sorunsal
  Kelime Kökeni
 • dipfriz - derin dondurucu
  Kelime Kökeni
 • realite - gerçeklik
  Kelime Kökeni
 • compact disc - bl. yoğun disk
  Kelime Kökeni
 • rekonstrüksiyon - yeniden kurma
  Kelime Kökeni
 • ampermetre - fiz. akımölçer
  Kelime Kökeni
 • detant - yumuşama
  Kelime Kökeni