Kelime Kökeni: Rekonstrüksiyon - Yeniden Kurma


TDK Yazım kurallarımıza göre ”rekonstrüksiyon” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”yeniden kurma” şeklinde olup anlamı ”1. Sit alanlarında yıkılmış binaların aslına uygun olarak yeniden yapılması. 2. Yeniden tasarlayarak biçimlendirme. 3. dil b. Bir sözün ilk biçiminin nasıl olabileceğini dil kurallarına göre kurgulama.” şeklindedir.


Kelime : rekonstrüksiyon

Kökeni : Fr. reconstruction

Karşılığı : yeniden kurma

Anlamı : 1. Sit alanlarında yıkılmış binaların aslına uygun olarak yeniden yapılması. 2. Yeniden tasarlayarak biçimlendirme. 3. dil b. Bir sözün ilk biçiminin nasıl olabileceğini dil kurallarına göre kurgulama.

Diğer Konular

 • sürpriz - şaşırtı
  Kelime Kökeni
 • rodaj - alıştırma
  Kelime Kökeni
 • gusto - beğeni
  Kelime Kökeni
 • optimizasyon - mat. en uygun duruma getirme
  Kelime Kökeni
 • Panturanizm - Turancılık
  Kelime Kökeni
 • finiş - 1. bitme, 2. sp. varış
  Kelime Kökeni
 • entomolojist - böcek bilimci
  Kelime Kökeni
 • mezoterm - bit. b. ılıkçıl
  Kelime Kökeni
 • lezbiyen - sevici
  Kelime Kökeni
 • teist - din b. tanrıcı
  Kelime Kökeni
 • hijyen - 1. sağlık bilgisi, 2. sağlıklı, 3. temiz
  Kelime Kökeni
 • reenkarnasyon - ruh göçü
  Kelime Kökeni
 • hümanizm - fel. insancıllık
  Kelime Kökeni
 • demagog - laf cambazı
  Kelime Kökeni
 • anabolizma - biy. özümleme
  Kelime Kökeni