Kelime Kökeni: Regülatör - 1. Fiz. Düzenleyici, 2. Ayarlayıcı


TDK Yazım kurallarımıza göre ”regülatör” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”1. fiz. düzenleyici, 2. ayarlayıcı” şeklinde olup anlamı ”1. fiz. Bir makinenin görevini istenilen ölçüde tutup ayarlayabilen araç. 2. Ayar veya düzen veren şey.” şeklindedir.


Kelime : regülatör

Kökeni : Fr. régulateur

Karşılığı : 1. fiz. düzenleyici, 2. ayarlayıcı

Anlamı : 1. fiz. Bir makinenin görevini istenilen ölçüde tutup ayarlayabilen araç. 2. Ayar veya düzen veren şey.

Diğer Konular

 • konseptüalizm - fel. kavramcılık
  Kelime Kökeni
 • kartograf - coğ. haritacı
  Kelime Kökeni
 • sürrealizm - gerçeküstücülük
  Kelime Kökeni
 • fabl - ed. öykünce
  Kelime Kökeni
 • nekrofil - ölü sevici
  Kelime Kökeni
 • nöroşirürji - tıp beyin cerrahisi
  Kelime Kökeni
 • akreditif - 1. ekon. güven yazısı, 2. ekon. kredi mektubu
  Kelime Kökeni
 • vajina - anat. döl yolu
  Kelime Kökeni
 • asistan - 1. yardımcı, 2. araştırma görevlisi
  Kelime Kökeni
 • velur - kadife
  Kelime Kökeni
 • Pantürkizm - Türkçülük
  Kelime Kökeni
 • sembol - simge
  Kelime Kökeni
 • alfabe - db. abece
  Kelime Kökeni
 • reaktif - kim. ayıraç
  Kelime Kökeni
 • flora - bit. b. bitki örtüsü
  Kelime Kökeni