Kelime Kökeni: Reaksiyon - 1. Tepki, 2. Kim. Tepkime


TDK Yazım kurallarımıza göre ”reaksiyon” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”1. tepki, 2. kim. tepkime” şeklinde olup anlamı ”1. Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülamel. 2. Birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum.” şeklindedir.


Kelime : reaksiyon

Kökeni : Fr. réaction

Karşılığı : 1. tepki, 2. kim. tepkime

Anlamı : 1. Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülamel. 2. Birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum.

Diğer Konular

 • septik - fel. kuşkucu
  Kelime Kökeni
 • resolüsyon - kim. çözünürlük
  Kelime Kökeni
 • handikap - engel
  Kelime Kökeni
 • pedagoji - eğitim bilimi
  Kelime Kökeni
 • transkripsiyon - dil b. çeviri yazı
  Kelime Kökeni
 • stopaj - tic. ön kesinti
  Kelime Kökeni
 • formasyon - 1. biçimlenme, 2. eğt. yetişim
  Kelime Kökeni
 • heterotrof - biy. dışbeslenen
  Kelime Kökeni
 • periton - anat. karın zarı
  Kelime Kökeni
 • zum - optik kaydırma
  Kelime Kökeni
 • antagonizm - düşmanlık
  Kelime Kökeni
 • patriarkal - top. b. ataerkil
  Kelime Kökeni
 • deflasyon - ekon. para kısıtlaması
  Kelime Kökeni
 • parazitoloji - asalak bilimi
  Kelime Kökeni
 • deontoloji - ödev bilimi
  Kelime Kökeni