Kelime Kökeni: Rasyonalizm - Fel. Ve Top. B. Akılcılık


TDK Yazım kurallarımıza göre ”rasyonalizm” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”fel. ve top. b. akılcılık” şeklinde olup anlamı ”1. fel. Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümdengelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı. 2. top. b. Akla ve akıl yolu ile varılan yargıya inanma, akla aykırı veya akıl dışı hiçbir şeyi tan” şeklindedir.


Kelime : rasyonalizm

Kökeni : Fr. rationalisme

Karşılığı : fel. ve top. b. akılcılık

Anlamı : 1. fel. Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümdengelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı. 2. top. b. Akla ve akıl yolu ile varılan yargıya inanma, akla aykırı veya akıl dışı hiçbir şeyi tan

Diğer Konular

 • ajitatör - körükleyici
  Kelime Kökeni
 • reel - gerçek
  Kelime Kökeni
 • akuzatif - db. belirtme durumu
  Kelime Kökeni
 • kümülüs - küme bulut
  Kelime Kökeni
 • astrofizik - gök. b. yıldız fiziği
  Kelime Kökeni
 • jeoloji - yer bilimi
  Kelime Kökeni
 • triboloji - sürtünme bilimi
  Kelime Kökeni
 • hidrografi - su bilgisi
  Kelime Kökeni
 • sofizm - fel. bilgicilik
  Kelime Kökeni
 • oftalmoloji - göz bilimi
  Kelime Kökeni
 • lengüistik - dil bilimi
  Kelime Kökeni
 • endoderm - anat. ve bit. b. iç deri
  Kelime Kökeni
 • evdemonizm - fel. mutçuluk
  Kelime Kökeni
 • takigraf - fiz. hızölçer
  Kelime Kökeni
 • fabrikasyon - sıra işi
  Kelime Kökeni