Kelime Kökeni: Rasyo - Oran


TDK Yazım kurallarımıza göre ”rasyo” kelimesinin kökeni İngilizcedir.
Karşılığı ”oran” şeklinde olup anlamı ”Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı.” şeklindedir.


Kelime : rasyo

Kökeni : İng. ratio

Karşılığı : oran

Anlamı : Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı.

Diğer Konular

 • propaganda - yaymaca
  Kelime Kökeni
 • imitasyon - taklit
  Kelime Kökeni
 • senkron - eş zaman
  Kelime Kökeni
 • glokom - tıp karasu
  Kelime Kökeni
 • koç - sp. çalıştırıcı
  Kelime Kökeni
 • antifriz - dondurmaz
  Kelime Kökeni
 • normatif - 1. fel. ve top. b. düzgüsel, 2. düzgüsüz
  Kelime Kökeni
 • playmaker - sp. oyun kurucu
  Kelime Kökeni
 • gidon - yönelteç
  Kelime Kökeni
 • klon - biy. kopya
  Kelime Kökeni
 • eksibisyonizm - ruh b. göstermecilik
  Kelime Kökeni
 • paleontoloji - taşıl bilimi
  Kelime Kökeni
 • metodoloji - yöntem bilimi
  Kelime Kökeni
 • illüstrasyon - resimleme
  Kelime Kökeni
 • stagflasyon - ekon. durgun şişkinlik
  Kelime Kökeni