Kelime Kökeni: Randıman - Verim


TDK Yazım kurallarımıza göre ”randıman” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”verim” şeklinde olup anlamı ”Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği.” şeklindedir.


Kelime : randıman

Kökeni : Fr. rendement

Karşılığı : verim

Anlamı : Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği.

Diğer Konular

 • jeneratör - fiz. üreteç
  Kelime Kökeni
 • mortgage - tic. tutulu satış > tutsat
  Kelime Kökeni
 • biyolojik - dirim bilimsel
  Kelime Kökeni
 • fruktoz - kim. meyve şekeri
  Kelime Kökeni
 • fermantasyon - kim. mayalanma
  Kelime Kökeni
 • izomorfizm - hay. b., kim. ve mat. eş biçimlilik
  Kelime Kökeni
 • boks - sp. yumruk oyunu
  Kelime Kökeni
 • ürtiker - tıp kurdeşen
  Kelime Kökeni
 • dekont - ekon. hesap belgesi
  Kelime Kökeni
 • mezosfer - gök b. orta yuvar
  Kelime Kökeni
 • üniter - merkeziyetçi
  Kelime Kökeni
 • gastroenteroloji - sindirim bilimi
  Kelime Kökeni
 • metropol - ana kent
  Kelime Kökeni
 • part-time - yarım gün
  Kelime Kökeni
 • kategori - fel. ve man. ulam
  Kelime Kökeni