Kelime Kökeni: Pünez - Raptiye


TDK Yazım kurallarımıza göre ”pünez” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”raptiye” şeklinde olup anlamı ”Düz, geniş başlı, kısa bir çivi görünüşünde, kâğıt veya karton vb. şeyleri bir yere tutturmak için kullanılan araç.” şeklindedir.


Kelime : pünez

Kökeni : Fr. punaise

Karşılığı : raptiye

Anlamı : Düz, geniş başlı, kısa bir çivi görünüşünde, kâğıt veya karton vb. şeyleri bir yere tutturmak için kullanılan araç.

Diğer Konular

 • fitocoğrafya - coğ. bitki coğrafyası
  Kelime Kökeni
 • higrotropizm - biy. neme yönelim
  Kelime Kökeni
 • blöf - kurusıkı
  Kelime Kökeni
 • dinamizm - fel. devimselcilik
  Kelime Kökeni
 • ekipman - takım
  Kelime Kökeni
 • ürtiker - tıp kurdeşen
  Kelime Kökeni
 • kronometre - süreölçer
  Kelime Kökeni
 • tabloid - küçük gazete
  Kelime Kökeni
 • objektivite - nesnellik
  Kelime Kökeni
 • kondansatör - fiz. yoğunlaç
  Kelime Kökeni
 • sofist - fel. bilgici
  Kelime Kökeni
 • markaj - sp. tutma
  Kelime Kökeni
 • viyadük - köprü yol
  Kelime Kökeni
 • jüri - 1. seçiciler kurulu, 2. huk. hakem heyeti
  Kelime Kökeni
 • eklektik - fel. seçmeci
  Kelime Kökeni