Kelime Kökeni: Pülverizatör - Püskürteç


TDK Yazım kurallarımıza göre ”pülverizatör” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”püskürteç” şeklinde olup anlamı ”Sıvıları ve toz durumundaki maddeleri gaz veya toz durumunda saçmaya, atmaya yarayan tulumba veya körük biçimindeki aygıt, püskürme makinesi.” şeklindedir.


Kelime : pülverizatör

Kökeni : Fr. pulvérisateur

Karşılığı : püskürteç

Anlamı : Sıvıları ve toz durumundaki maddeleri gaz veya toz durumunda saçmaya, atmaya yarayan tulumba veya körük biçimindeki aygıt, püskürme makinesi.

Diğer Konular

 • paralelizm - fel. koşutçuluk
  Kelime Kökeni
 • arma - ongun
  Kelime Kökeni
 • oditoryum - etkinlik merkezi
  Kelime Kökeni
 • transporter - yükçeker
  Kelime Kökeni
 • ötanazi - ölme hakkı
  Kelime Kökeni
 • biyonik - dirim kurgusal
  Kelime Kökeni
 • akrobasi - cambazlık
  Kelime Kökeni
 • prehistorya - tarih öncesi
  Kelime Kökeni
 • entomolojist - böcek bilimci
  Kelime Kökeni
 • meristem - bit. b. sürgen doku
  Kelime Kökeni
 • jeolog - yer bilimci
  Kelime Kökeni
 • nötralizm - fiz. ve kim. yansızlık
  Kelime Kökeni
 • optimizasyon - mat. en uygun duruma getirme
  Kelime Kökeni
 • porfir - min. kayaç
  Kelime Kökeni
 • kapital - tic. sermaye
  Kelime Kökeni