Kelime Kökeni: Provokasyon - Kışkırtma


TDK Yazım kurallarımıza göre ”provokasyon” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”kışkırtma” şeklinde olup anlamı ”Herhangi bir kişiye, gruba, kuruluşa veya devlete karşı girişilen ve onları sonradan ağır sonuçlar verecek bir karşı eylemde bulunmaya zorlayan, önceden tasarlanmış girişim.” şeklindedir.


Kelime : provokasyon

Kökeni : Fr. provocation

Karşılığı : kışkırtma

Anlamı : Herhangi bir kişiye, gruba, kuruluşa veya devlete karşı girişilen ve onları sonradan ağır sonuçlar verecek bir karşı eylemde bulunmaya zorlayan, önceden tasarlanmış girişim.

Diğer Konular

 • simülasyon - 1. benzetim, 2. öğrence
  Kelime Kökeni
 • izomorfizm - hay. b., kim. ve mat. eş biçimlilik
  Kelime Kökeni
 • diskalifiye - 1. sp. yarış dışı, 2. dışlanma.
  Kelime Kökeni
 • tirbuşon - burgu
  Kelime Kökeni
 • ofset - düz baskı
  Kelime Kökeni
 • hipopotam - hay. b. su aygırı
  Kelime Kökeni
 • font - yazı karakteri
  Kelime Kökeni
 • septik - fel. kuşkucu
  Kelime Kökeni
 • figürasyon - biçimleme
  Kelime Kökeni
 • deklarasyon - 1. bildiri, 2. huk. mal bildirimi
  Kelime Kökeni
 • embriyo - anat. oğulcuk
  Kelime Kökeni
 • stant - sergilik
  Kelime Kökeni
 • fatalizm - fel. yazgıcılık
  Kelime Kökeni
 • modüler - parçalı
  Kelime Kökeni
 • rezervasyon - ayırtma
  Kelime Kökeni