Kelime Kökeni: Propagandist - Tanıtıcı


TDK Yazım kurallarımıza göre ”propagandist” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”tanıtıcı” şeklinde olup anlamı ”Piyasaya yeni çıkarılmış ilaç, kitap vb. şeyleri tanıtan kimse.” şeklindedir.


Kelime : propagandist

Kökeni : Fr. propagandiste

Karşılığı : tanıtıcı

Anlamı : Piyasaya yeni çıkarılmış ilaç, kitap vb. şeyleri tanıtan kimse.

Diğer Konular

 • sosyalizm - top. b. toplumculuk
  Kelime Kökeni
 • demo - tanıtım gösterisi
  Kelime Kökeni
 • realizasyon - gerçekleştirme
  Kelime Kökeni
 • objektivist - fel. nesnelci
  Kelime Kökeni
 • valör - 1. değer, 2. geçerlik, 3. dil b. anlam
  Kelime Kökeni
 • lojik - fel. mantık
  Kelime Kökeni
 • empati - ruh b. duygudaşlık
  Kelime Kökeni
 • telepati - ruh b. uza duyum
  Kelime Kökeni
 • ozmoz - fiz. geçişme
  Kelime Kökeni
 • arma - ongun
  Kelime Kökeni
 • patchwork - kırkyama
  Kelime Kökeni
 • spekülatör - tic. vurguncu
  Kelime Kökeni
 • şilep - den. yük gemisi
  Kelime Kökeni
 • agrega - katışmaç
  Kelime Kökeni
 • rölativizm - fel. görecelik
  Kelime Kökeni