Kelime Kökeni: Prömiyer - Tiy. Ilk Gösteri


TDK Yazım kurallarımıza göre ”prömiyer” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”tiy. ilk gösteri” şeklinde olup anlamı ”Sahneye konulan oyunun ilk temsili.” şeklindedir.


Kelime : prömiyer

Kökeni : Fr. première

Karşılığı : tiy. ilk gösteri

Anlamı : Sahneye konulan oyunun ilk temsili.

Diğer Konular

 • eurobond - ekon. avrovil
  Kelime Kökeni
 • glasyolojist - buzul bilimci
  Kelime Kökeni
 • mazoşizm - ruh b. özezerlik
  Kelime Kökeni
 • korelasyon - biy. ve jeol. bağıntı
  Kelime Kökeni
 • nominalizm - fel. adcılık
  Kelime Kökeni
 • numerik - sayısal
  Kelime Kökeni
 • peruka - takma saç
  Kelime Kökeni
 • antidumping - tic. karşı düşürüm
  Kelime Kökeni
 • izohips - coğ. eş yükselti
  Kelime Kökeni
 • irredantist - kurtarımcı
  Kelime Kökeni
 • jüri - 1. seçiciler kurulu, 2. huk. hakem heyeti
  Kelime Kökeni
 • stator - fiz. duruk
  Kelime Kökeni
 • akut - tıp iveğen
  Kelime Kökeni
 • spekülatör - tic. vurguncu
  Kelime Kökeni
 • dekont - ekon. hesap belgesi
  Kelime Kökeni