Kelime Kökeni: Postulat - Man. Ve Mat. Ön Doğru


TDK Yazım kurallarımıza göre ”postulat” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”man. ve mat. ön doğru” şeklinde olup anlamı ”1. man. Bir bilimin kuruluşunda temel görevi görmekle birlikte belikten daha az olma ve tanımlanmayan ilkel gerçek. 2. mat. İspatsız kabul edilen önerme.” şeklindedir.


Kelime : postulat

Kökeni : Fr. postulat

Karşılığı : man. ve mat. ön doğru

Anlamı : 1. man. Bir bilimin kuruluşunda temel görevi görmekle birlikte belikten daha az olma ve tanımlanmayan ilkel gerçek. 2. mat. İspatsız kabul edilen önerme.

Diğer Konular

 • profil - 1. yan, 2. mat. yanay
  Kelime Kökeni
 • hobi - uğraşı
  Kelime Kökeni
 • aktüalite - güncellik
  Kelime Kökeni
 • entegre - bütünleşmiş
  Kelime Kökeni
 • aranjör - düzenleyici
  Kelime Kökeni
 • dogma - fel. inak
  Kelime Kökeni
 • bandrol - denetim pulu
  Kelime Kökeni
 • marj - ekon. pay
  Kelime Kökeni
 • akrobasi - cambazlık
  Kelime Kökeni
 • İnternet - bl. Genel Ağ
  Kelime Kökeni
 • filatelist - pulcu
  Kelime Kökeni
 • anakronizm - tarih yanılgısı
  Kelime Kökeni
 • grafoloji - 1. yazı bilgisi, 2. yazı bilimi
  Kelime Kökeni
 • transparan - saydam
  Kelime Kökeni
 • dejenerasyon - 1. yozlaşma, 2. soysuzlaşma, 3. fiz. ve kim. bozunum
  Kelime Kökeni