Kelime Kökeni: Poligon - 1. Atış Yeri, 2. Mat. Çokgen


TDK Yazım kurallarımıza göre ”poligon” kelimesinin kökeni Fransızcadır.
Karşılığı ”1. atış yeri, 2. mat. çokgen” şeklinde olup anlamı ”1. Ateşli silahlarla atış alıştırmaları yapılan yer. 2. Açı oluşturacak biçimde dörtten çok kenardan oluşan kapalı şekil.” şeklindedir.


Kelime : poligon

Kökeni : Fr. polygone

Karşılığı : 1. atış yeri, 2. mat. çokgen

Anlamı : 1. Ateşli silahlarla atış alıştırmaları yapılan yer. 2. Açı oluşturacak biçimde dörtten çok kenardan oluşan kapalı şekil.

Diğer Konular

 • oditoryum - etkinlik merkezi
  Kelime Kökeni
 • popüler - herkesçe tanınan
  Kelime Kökeni
 • traksiyon - fiz. çekim
  Kelime Kökeni
 • sentaks - db. söz dizimi
  Kelime Kökeni
 • bearish - ekon. düşen piyasa
  Kelime Kökeni
 • workshop - çalıştay
  Kelime Kökeni
 • branş - kol
  Kelime Kökeni
 • handikap - engel
  Kelime Kökeni
 • spektrum - çeşitlilik
  Kelime Kökeni
 • aromatik - hoş kokulu
  Kelime Kökeni
 • pleistosen - jeol. Buzul Çağı
  Kelime Kökeni
 • proletarya - emekçi sınıfı
  Kelime Kökeni
 • nüans - 1. ayırtı, 2. ince ayrım
  Kelime Kökeni
 • walkman - yürürçalar
  Kelime Kökeni
 • factoring - ekon. alacaklandırma
  Kelime Kökeni